About Us

SMFF Shop

Licensbutiken

Modellflygklubbem Drone Race

 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga), med särskild inriktning att:

Premiera att utveckla och drönarflygning bereda möjligheter för nya att pröva på och tävla under säkra omständigheter.

 

Föreningen ska bedriva följande idrotter: Flygsport modellflyg

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

 

Betal metoder

 

Betalning sker enklast med PayPAl

© Copyright. All Rights Reserved.